Logo Misset Uitgeverij

Privacy beleid

INLEIDING
Dit is het privacybeleid van Misset Uitgeverij B.V. hierna te noemen Misset Uitgeverij.
Een overzicht van de merken van Misset Uitgeverij vind je op misset.com/portfolio.

Dit privacybeleid is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van abonnees op onze tijdschriften en de verwerking van persoonsgegevens van onze klanten en gebruikers van onze (mobiele) websites (waaronder ook apps), webwinkels en andere diensten en producten van Misset Uitgeverij. In dit privacybeleid lichten we toe welke gegevens wij op welke manier verzamelen en voor welke doeleinden wij deze gebruiken. Daarnaast lichten we toe welke rechten jij hebt en hoe je deze rechten kunt uitoefenen.

Misset Uitgeverij respecteert de privacy van haar abonnees en klanten. Jouw persoonsgegevens worden zorgvuldig behandeld en beveiligd. De wijze waarop wij persoonsgegevens verwerken is in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”).

Dit privacy statement is voor het laatst gewijzigd op 26 november 2018

VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE EN CONTACT
De verwerkingsverantwoordelijke voor het gebruik van jouw persoonsgegevens in het kader van de diensten van Misset Uitgeverij is steeds Misset Uitgeverij B.V., gevestigd te Doetinchem en kantoorhoudende aan de Hanzestraat 1 7006 RH Doetinchem.
Via privacy@misset.com en/of via Misset Uitgeverij B.V., ter attentie van Afdeling Klantenservice Privacy, Hanzestraat 1 7006 RH Doetinchem. Kun je altijd contact opnemen met vragen over dit privacybeleid.

PERSOONSGEGEVENS EN DOELEINDEN VERWERKING
Misset Uitgeverij verkrijgt op verschillende manieren persoonsgegevens die zij voor diverse doeleinden gebruikt.

Afname abonnement, product of dienst
Wanneer je een abonnement afsluit op één of meerdere uitgaven van Misset Uitgeverij of (via een van onze webshops) producten (zoals publicaties) of diensten (zoals trainingen) van Misset Uitgeverij afneemt, verwerken wij jouw contactgegevens (waaronder naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres) en transactiegegevens (waaronder bank- en betaalgegevens). Daarnaast verwerken wij bepaalde gegevens over jouw gebruik, zoals de status van je abonnement(en) en gegevens die je aan ons verstrekt in het kader van – bijvoorbeeld – een evenement waarvoor je je aanmeldt.
Deze gegevens gebruiken wij om de overeengekomen abonnementen, producten en/of diensten uit te kunnen voeren en te leveren. De juridische grondslag hiervoor is de uitvoering van de overeenkomst met jou.
We kunnen jouw gegevens gebruiken voor analyse- en optimalisatiedoeleinden (op niet persoonlijk niveau). De juridische grondslag hiervoor is een gerechtvaardigd belang van Misset Uitgeverij om onze producten en diensten te verbeteren en optimaliseren.

Bezoek aan een website van Misset Uitgeverij
Misset Uitgeverij biedt verschillende websites aan. Als je (één van) onze websites bezoekt, verzamelen wij een aantal gegevens over jouw bezoek en het apparaat waarmee jij de website hebt bezocht, zoals je IP-adres, jouw surfgedrag en je interesses. Dit doen wij met cookies en vergelijkbare technieken.
Deze gegevens gebruiken wij om het gebruik van onze websites te verbeteren en om jou gericht aanbiedingen te kunnen doen en content en advertenties te kunnen tonen die zijn afgestemd op jouw voorkeuren en interesses. Je gegevens kunnen door ons worden gecombineerd met gegevens die zijn verzameld in het kader van jouw aankoop of gebruik van verschillende van onze producten of diensten. Als je een account hebt en bent ingelogd, kunnen we de gegevens ook koppelen aan je account. Op basis van die gegevens stellen wij een profiel op zodat wij je beter van dienst kunnen zijn en de inhoud van deze producten en diensten (o.a. websites en apps) nog beter op je interesses af kunnen stemmen.
De juridische grondslag voor het gebruik van persoonsgegevens die door middel van cookies en vergelijkbare technieken wordt verkregen, hangt af van het type cookies. Voor zover het gaat om functionele cookies is de grondslag de uitvoering van de overeenkomst. Voor analytische cookies en cookies met geringe gevolgen voor je privacy is dat het gerechtvaardigd belang van Misset Uitgeverij om haar websites te verbeteren en te optimaliseren. Andere cookies, zoals tracking cookies, zullen wij slechts plaatsen met jouw voorafgaande toestemming. In het cookie statement www.misset.com/cookies kun je meer lezen over welke cookies er voor welke doeleinden en door welke partijen worden geplaatst.

Gebruik van apps
Misset Uitgeverij biedt verschillende apps aan. De app biedt de mogelijkheid als abonnee, door middel van je account, toegang te krijgen tot bepaalde (premium) content, daarnaast kun je speciale aanbiedingen en kortingen ontvangen, en kun je in het vervolg makkelijker bestellingen plaatsen. Ook kun je binnen de app gemakkelijk je account beheren. Als je als abonnee door middel van je account inlogt, koppelen wij informatie over jouw gebruik van de app aan je account.
Ook worden er cookies geplaatst in de apps. In het cookie statement www.misset.com/cookies kun je meer lezen over welke cookies er voor welke doeleinden en door welke partijen worden geplaatst. De juridische grondslag hiervoor is jouw toestemming (met uitzondering van functionele cookies en cookies met geringe gevolgen voor jouw privacy).
We kunnen de gegevens verzameld binnen een app gebruiken voor analyse- en optimalisatiedoeleinden (op niet persoonlijk niveau). De juridische grondslag hiervoor is een gerechtvaardigd belang van Misset Uitgeverij om onze apps te verbeteren en optimaliseren.

Account
Op sommige websites van Misset Uitgeverij is het mogelijk een account aan te maken. Met een account krijg je toegang tot bepaalde (premium) content, ontvang je speciale aanbiedingen en kortingen, en kun je in het vervolg makkelijker bestellingen plaatsen. Als je een account aanmaakt, vul je zelf bepaalde (persoons)gegevens in. Je kunt ook bepaalde interesses instellen en wijzigen.
De grondslag voor het verwerken van jouw persoonsgegevens in dit verband is het uitvoeren van de overeenkomst met jou, namelijk het aanmaken en het uitvoeren van je account.
Wanneer je hier toestemming voor geeft, kunnen wij de informatie over je gebruik van een website van Misset Uitgeverij, die wij door middel van cookies en vergelijkbare technieken verzamelen, koppelen aan je account, zodat we je gebruik van de verschillende diensten van Misset Uitgeverij kunnen analyseren en wij onze diensten en communicatie beter op je wensen kunnen afstemmen.
We kunnen de gegevens verzameld binnen een account gebruiken voor analyse- en optimalisatiedoeleinden (op niet persoonlijk niveau). De juridische grondslag hiervoor is een gerechtvaardigd belang van Misset Uitgeverij om onze producten en diensten te verbeteren en optimaliseren.

Communicatie van Misset Uitgeverij
Je kunt je op verschillende manieren opgeven voor communicatie van Misset Uitgeverij, bijvoorbeeld door je te abonneren op één of meerdere van onze nieuwsbrieven. De nieuwsbrief wordt zoveel mogelijk op jouw voorkeuren en interesses afgestemd wanneer die bij ons bekend zijn en je daarvoor toestemming hebt gegeven. Als je een account hebt, kun je beheren over welke onderwerpen je berichten wilt ontvangen.
Na aankoop van een van onze producten en/of diensten kunnen wij je communicatie sturen over gelijksoortige producten of diensten van Misset Uitgeverij, tenzij je bij aankoop hebt aangegeven daar geen prijs op te stellen. De juridische grondslag hiervoor is een gerechtvaardigd belang van Misset Uitgeverij om marketingactiviteiten te kunnen ontplooien.
Je kunt je altijd afmelden voor communicatie van Misset Uitgeverij via de link onderaan elk ontvangen bericht. Je kunt je niet afmelden voor berichten die nodig zijn voor de afhandeling van bestellingen en andere noodzakelijke serviceberichten.

Link-tracking
Wij kunnen zien of je via onze nieuwsbrief doorklikt naar een van onze websites en jou herkennen als je onze websites bezoekt door middel van een tracking-link. Wij kunnen hierdoor volgen welke acties je neemt vanuit de e-mail en meten hoe efficiënt onze nieuwsbrief is. Dit doen wij door middel van cookies. De juridische grondslag hiervoor is jouw toestemming.

Pushberichten
Wanneer je een van onze apps downloadt, word je gevraagd of je pushberichten wilt ontvangen. Je kunt deze keuze op een later moment altijd weer aanpassen via de instellingen van je telefoon.

Deelname aan online-acties en prijsvragen
Via verschillende kanalen kunnen wij jou de mogelijkheid bieden mee te doen aan onlineacties en prijsvragen. De gegevens die je ons in dat geval verstrekt gebruiken wij om de online actie of prijsvraag uit te voeren, ter uitvoering van de overeenkomst met jou. Daarnaast kunnen we jouw gegevens gebruiken om je (gepersonaliseerde) communicatie te sturen, indien je daarvoor toestemming hebt gegeven. Je wordt daar indien nodig nader over geïnformeerd bij de betreffende actie.
We kunnen de gegevens verzameld in het kader van een actie gebruiken voor analyse- en optimalisatiedoeleinden (op niet persoonlijk niveau). De juridische grondslag hiervoor is een gerechtvaardigd belang van Misset Uitgeverij om onze producten en diensten te verbeteren en optimaliseren.

Communities
Op bepaalde websites van Misset Uitgeverij is het mogelijk om berichten te plaatsen en contact op te nemen met andere gebruikers. De informatie die je invoert wordt gebruikt om deze zichtbaar te maken op de betreffende website. De grondslag is de uitvoering van de overeenkomst met jou.

Sociale media
Misset Uitgeverij is op verschillende social media-kanalen te vinden, waaronder Facebook, Instagram en YouTube. Als je ons volgt op social media krijgen wij mogelijk toegang tot een deel van je profielgegevens. Deze informatie kunnen wij gebruiken om het bereik op social media te meten en te verbeteren. De grondslag is een gerechtvaardigd belang van Misset Uitgeverij om haar social media-activiteiten te verbeteren.
Misset Uitgeverij maakt verder gebruik van (marketing)diensten van derden, zoals Facebook Custom Audiences. Op deze manier kan Misset Uitgeverij zich richten op een specifieke doelgroep op social media. Hiertoe kan Misset Uitgeverij gehashte e-mailadressen verstrekken aan derde partijen, zodat deze partijen gericht mensen kunnen benaderen voor marketingacties. De juridische grondslag voor deze verwerkingen is steeds je voorafgaande toestemming.

Marktonderzoek
Als je meedoet aan een marktonderzoek van Misset Uitgeverij, zullen de door jou verstrekte gegevens door ons worden verwerkt om onze producten en diensten te kunnen verbeteren. De juridische grondslag voor deze verwerking is het uitvoeren van de overeenkomst.

Contact met klantenservice
Als je contact opneemt met onze klantenservice, verstrek je bepaalde contactgegevens. Deze gegevens gebruiken wij om jouw vraag of verzoek af te handelen, ter uitvoering van de overeenkomst met jou. We kunnen je vraag opslaan om je later beter behulpzaam te zijn en ter verbetering van onze producten en diensten, waarvoor als grondslag geldt het gerechtvaardigd belang van Misset Uitgeverij om haar dienstverlening te verbeteren.

BEWAARTERMIJNEN
Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor jij de persoonsgegevens hebt verstrekt, tenzij langer bewaren noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke plicht of het behartigen van een gerechtvaardigd belang van Misset Uitgeverij.
De juridisch vastgelegde bewaartermijnen zijn op aanvraag leverbaar via privacy@misset.com

DELEN EN BEKENDMAKEN VAN PERSOONSGEGEVENS
Concern
Ondernemingen binnen de groep van Misset Uitgeverij B.V. kunnen toegang krijgen tot jouw gegevens op basis van het gerechtvaardigd belang van Misset Uitgeverij van een efficiënte en doeltreffende bedrijfsvoering. Alle ondernemingen binnen het concern van Misset Uitgeverij zullen hetzelfde niveau van bescherming bieden. Jouw gegevens kunnen door de ondernemingen van Misset Uitgeverij onder meer worden gebruikt voor het uitvoeren van de overeenkomst(en) met jou en voor het ontplooien van (gerichte) marketingactiviteiten om een relatie met jou in stand te houden.

Verwerkers
Voor de uitvoering van onze diensten kunnen wij gebruikmaken van diensten van derden, bijvoorbeeld technische dienstverleners en bezorgdiensten. Deze derde partijen treden hierbij op als verwerker voor Misset Uitgeverij. Misset Uitgeverij draagt er zorg voor dat deze partijen voldoende garanties bieden met betrekking tot het toepassen van technische en organisatorische maatregelen. Met deze partijen heeft Misset Uitgeverij een verwerkersovereenkomst afgesloten waarin onder meer is opgenomen dat zij uitsluitend persoonsgegevens verwerken in opdracht van Misset Uitgeverij.

Partners
Misset Uitgeverij kan samenwerken met partners, bijvoorbeeld in het kader van het leveren van diensten, een prijsvraag of actie. Deze partners kunnen betrokken zijn bij het uitvoeren van de overeenkomst met jou. Je wordt daarover duidelijk geïnformeerd voordat je de informatie voor dit doeleinde verstrekt of de dienst afneemt.

Overig
Voor het overige verstrekt Misset Uitgeverij alleen persoonsgegevens aan derden met jouw uitdrukkelijke toestemming of indien zij daartoe verplicht is op grond van wet- en regelgeving, zij daartoe genoodzaakt is als gevolg van een rechtszaak en/of in het geval zij dat noodzakelijk acht ter bescherming van haar eigen belangen.

BEVEILIGING
Wij doen ons uiterste best om passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen te nemen om ongeoorloofde toegang tot, aanpassing, openbaarmaking of verlies van persoonsgegevens te voorkomen. Zo maken wij gebruik van een firewall en hebben wij versleutelingsmaatregelen getroffen om te voorkomen dat onbevoegde derden toegang hebben tot gegevens. Abonneegegevens worden opgeslagen op locaties die zowel fysiek als technisch beveiligd zijn. Slechts een beperkte groep medewerkers heeft op basis van zijn of haar functieprofiel toegang tot de abonneegegevens en op deze medewerkers rust een vertrouwelijkheidsverplichting.

JOUW RECHTEN
Veel van onze websites geven je de mogelijkheid om je eigen persoonsgegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Overigens kan je een beroep doen op de volgende rechten:

DOORGIFTE BUITEN DE EER
Misset Uitgeverij kan gebruik maken van de diensten van derden om jouw gegevens te verwerken in overeenstemming met dit privacybeleid. Deze partijen kunnen gevestigd zijn buiten de Europese Economische Ruimte (EER) of gebruikmaken van servers die zich buiten de EER bevinden.
Misset Uitgeverij zal jouw persoonsgegevens, in overeenstemming met de geldende regelgeving voor het doorgeven van persoonsgegevens naar landen buiten de EER, slechts doorgeven naar derde landen indien de Europese Commissie heeft besloten dat het derde land een passend beschermingsniveau waarborgt of een ander adequaatheidsbesluit heeft genomen (bijvoorbeeld het EU-VS Privacy Shield), dan wel passende waarborgen worden geboden zoals of het gebruik van ongewijzigde standaardbepalingen inzake gegevensbescherming die zijn goedgekeurd door de Europese Commissie.

OVERDRACHT ONDERNEMING
In de toekomst kunnen één of meer onderdelen of activa van Misset Uitgeverij worden overgedragen aan een derde partij of kan Misset Uitgeverij fuseren met een derde partij. In dat geval kunnen ook jouw persoonsgegevens aan deze derde partij worden overgedragen. Misset Uitgeverij zal je in een dergelijk geval altijd vooraf informeren.

WIJZIGINGEN AAN HET PRIVACY- EN COOKIEBELEID
Wij kunnen dit privacy- en cookiebeleid van tijd tot tijd aanpassen. We adviseren je dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er veranderingen zijn doorgevoerd. Indien we wezenlijke wijzigingen aanbrengen zullen we zorg dragen voor een meer opvallende kennisgeving, bijvoorbeeld via e-mail voor bepaalde diensten.